Tradiční hračky


Můžeme říci, ţe tradiční hračky svoji podobu v podstatě nemění, jen se
v různých kulturách a dobách obměňují. Tyto hračky si pro své kouzlo umí děti získat i
v dnešní době. Jsou prověřené ţivotními zkušenostmi mnoha generací. Někdy se
společnost mylně domnívá, ţe pro dnešní děti jsou klasické hračky z poznávacího
hlediska příliš jednoduché a skromné. Ale právě naopak, v dnešním přetechnizovaném
světě tyto hračky děti uklidňují, posilují intimitu a zpříjemňují atmosféru.
„U nás mají tradiční hračky vesměs vysokou kulturní úroveň, vtip, fantazii,
vkusné výtvarné zpracování, cit pro volbu přírodního materiálu i estetickou působivost.
Nechybí jim ani porozumění pro psychiku dítěte.“
Mnoho tradičních hraček je předlohou i pro hračky dnešní. Např. klasické
skládačky předčil nový název puzzle, obyčejné balonky jsou vyměněny za nové
blikající a barevnější, farmy se zvířátky jsou v novějším provedení, ale smysl těchto
herních předmětŧ zŧstává stejný.
Za tradiční hračky považujeme dřevěné kostky, auta, panenky, nádobíčko na
vaření, kočárek aj.
Myslím, ţe stojí za zmínění i některé stálice z říše hraček, které přetrvávají jiţ
mnoho generací. Pořad Retro nám přibliţuje fenomény, které u nás mají jiţ dlouholetou
tradici. Patří mezi ně dřevěné stavebnicestavebnice Merkur, Cheva a Lego, kubusy, céčka, káča, autodráhy,
autíčko „angličák“, vláčky a mnoho dalších. Velkou pozornost upoutala i postavička
Igráček, která byla vytvořena návrháři Jiřím Kalinou a Marií Krejchovou. Zvláštní
ohlas vzbudily i jednoduché plastové a gumové hračky výtvarnice Libuše Niklové. I
přes dnešní velkou nabídku rŧzných druhŧ hraček se na trhu objevují hračky oblíbené
dřívější generací. Nutno podotknout, ţe hračky jsou dostupné v novějším, modernějším
kabátě, ale pořád neztrácejí své kouzlo, stejné kouzlo, jaké měly tyto hračky před
několika lety.

Holzbausteine für Kinder

 Holzwürfel sind ein traditionelles Baumaterial. Im Unterricht haben wir sowohl Holzklötze natur als auch farbige Würfel. Kinder können auch Würfel verwenden, auf denen Fenster und Türen blau gedruckt sind. Holzbauklötze natur haben unterschiedliche Formen: Würfel, Prismen, Zylinder, Kegel, Stifte und Würfel in Form einer Brücke sowie Blöcke in Form von Bäumen, Figuren oder Fahrzeugen. Diese Art von Holzbausteine für Kinder ist sehr beliebt bei Kindern. Aus den Würfeln bauen sie große Strukturen auf dem Teppich, sie tragen fast keine Tische. In der Konstruktion kombinieren sie alle Arten von einander, nur selten wählen zum Beispiel nur farbige Holzwürfel blanko. Normalerweise werden Bauklötze mit Fenstern und Türen verwendet, um Häuser zu bauen, Fenster und Türen sind auf einer Seite ausgerichtet. Dies ist die Art von Würfeln, die restriktiv sind, weil die Jungen von anderen Kindern fast nicht benutzt werden. Im Allgemeinen bauen Kinder aus Würfeln normalerweise Gebäude wie ein Haus, einen Turm, eine Schule, eine Tankstelle, eine Stadt oder verschiedene Gehege. Die entstandenen Arbeiten bleiben entweder ungenutzt (Häuser) oder dienen zum weiteren Spielen (Kindergehege ergänzen Tiere, Straßen durchfahren Autos).

 

Entwicklung von räumlicher Vorstellungskraft bei Kindern

  Die verschiedenen Formen der Würfel in der Holzbausteine führen Kinder dazu, räumliche Vorstellung zu entwickeln, wenn sie Gebäude in Höhe oder Breite bauen können. Sie müssen die Wechselbeziehungen zwischen den Objekten lösen, um den höchsten Turm zu bauen, zum Beispiel die Würfel mit den Spikes auf der Oberseite, die Rollen stehen aufrecht, um stabil zu sein. Holzblöcke werden entweder einzeln, parallel gebaut, kooperieren aber auch. Der Umfang von Gebäuden motiviert normalerweise andere Kinder, mit dem Bauen zu beginnen. Es gibt so große Komplexe von Strukturen, die oft kollidieren und Kinder sind gezwungen, miteinander zu kommunizieren und das räumliche Layout zu lösen. Dieses Kit wird am häufigsten von Kindern aus allen Bausteinen verwendet. Ich finde den Unterschied zwischen Jungen und Mädchen nicht. Das Alter manifestiert sich in der Raffiniertheit von Gebäuden, wenn jüngere Kinder nur Blöcke an sich anhäufen oder zusammenfalten, während ältere Kinder bereits über die Zusammensetzung nachdenken.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting